Administració de lloguers

Des d’Afincar, ens encarreguem de gestionar el seu lloguer amb la màxima rendibilitat i amb la menor intervenció per part del propietari. Nosaltres ens ocupem de totes les feines inherents a la comercialització i administració del seu immoble, publicitem el seu immoble i seleccionem el llogater més adequat.

 • Preparació i neteja de la finca.
 • Entrega i recepció de Claus.
 • Cobrament del lloguer i de la fiança.
 • Registres de l’inventari de l’utillatge a l’entrada i sortida dels llogaters.
 • Anàlisi i proposta de solucions a problemes que puguin sorgir durant el període de lloguer en relació a la vivenda.
 • Revisió de l’immoble abans de comercialitzar-lo.
 • Assessorament sobre el preu del lloguer més adequat.
 • Confecció de la documentació relacionada amb el lloguer, contracte d’arrendament, augment de renda, reclamacions,, rescissions de contracte, etc.
 • Gestió de les fiances (diposit i recuperació).
 • Gestió dels rebuts del lloguer.
 • Gestió de la morositat.
 • Sol·licitud de pressupostos a industrials.
 • Revisions anuals de l’IPC i augments legals.
 • Renovació del contracte amb els llogaters.
 • Gestió d’incidències de l’immoble.
 • Contractació d’assegurances.
 • Entrega periòdica de les liquidacions contables.
 • Tramitació certificat energètic i cèdula d’habitabilitat.

Demanar informació