Serveis Jurídics immobiliaris

El profund coneixement en materia de jurisprudència en diferents àmbits, ens fa ser conscients, que la finalitat del nostre treball,  està sempre orientat a obtenir els millors resultats possibles pels nostres clients. L’eficiència en la gestió, que ens encomanen els nostres clients, són el nostre objectiu.

Arrendaments urbans

Si sou propietari d’un pis o d’un local i voleu llogar-lo, l’assessorament de l’advocat us permetrà disposar d’un contracte de lloguer especialment adaptat a les circumstàncies concretes.

Compra-venda d’immobles

Té pensat comprar o vendre un pis o un local? És una qüestió important, que comporta diverses conseqüències impositives i que, sense un bon assessorament, també pot comportar conflictes legals.

Resolució d’ocupacions il·legals

L’ocupació il·legal es defineix com aquella no consentida ni tolerada. L’increment d’aquest fenomen d’ocupació il·legal premeditada, amb finalitat lucrativa, causa un greu perjudici als propietaris i a la societat.

Separacions i divorcis

Tramitem tant els procediments de mutu acord com aquells en que no s’arriba a un acord, interposant la demanda de divorci o de separació davant els Jutjats.

Incapacitacions judicials

El procediment d’incapacitació judicial és un procediment mitjançant el qual es vol aconseguir la declaració per l’autoritat judicial de la incapacitat d’una persona per regir-se a si mateix i la disponibilitat sobre els seus béns davant les dificultats que té per governar-se i tenir clarament afectades les seves facultats mentals.

Herències

Resulta primordial assessorar-te de forma preventiva, especialment sobre el impost de successions, a fi de poder obtenir els majors beneficis fiscals amb les menors despeses possibles.

Demanar informació